Iman

IMAN KEPADA ALLAH
OLEH TARMIZI, S.Pd
QS 30: 22-23

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Read more…